Vi har en idé...

Ett agilt arbetssätt
Det innebär helt enkelt att vi gillar när det händer saker! Och gärna under projektets framåtskridande. Att både vara lyhörd för erfarenhet och uppmärksam på ny teknik ger en stimulerande arbetsmiljö. Och då växer idéer till färdiga koncept. Inspirerande och kanske det bästa betyg man kan få i sin projektgrupp.

Praktisk problemlösning
Vi fokuserar inte på problemet utan söker istället aktivt lösningen. I bagaget har vi fototeknisk erfarenhet, ett unikt internationellt kontaktnät och full fart framåt. Det lilla företagets korta beslutsvägar och minimala byråkrati garanterar en effektiv lösning, oavsett om det handlar om en liten detalj eller en större problemställning.

Ett lysande exempel
Vid höghastighetsfilmning kan man aldrig få för mycket ljus. Vi har för svenska myndigheters räkning hjälpt till att ta fram unika belysninglösningar baserade på högeffektsdioder som styrs direkt från kamerorna.  Resultatet är ett extremt starkt ljus som dessutom kan drivas från batteri.

3D-modellering från luften
Att visualisera mätdata har vi jobbat med tidigare. Nu testar vi för fullt nya metoder att skapa 3D-modeller utifrån stillbilder. Stillbilderna tas från luften och i utdatat (3D-modellen) kan man sedan enkelt mäta och räkna. Att kombinera bilder och mätteknik,
som sagt - Vi har en idé...