"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2019 > 09

Just nu arbetar vi med flera intressanta uppdrag där våra flygande plattformar skall användas på nya sätt. Till exempel jobbar vår 3D-skrivare för fullt med skräddarsydda fästen för modifierade radarreflektorer. Med hjälp av drönarens positioneringssystem bygger vi en mobil kalibreringsutrustning för övervakningsradar. I ett annat projekt modifierar vi sändaren så att drönarens kameran går att fjärrstyra via PLC (industriautomationssystem) för att synkronisera bildtagning med övrig mätutrustning.

Läs hela inlägget »