"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2019 > 05

För en svensk försvarsmyndighets räkning har vi tagit fram ett system som möjliggör filmning och fotografering på riktigt långa avstånd. Systemet kördes nyligen "skarpt" för första gången och levererade bland annat 25Hz 4k-video och 28 megapixels stillbilder med 15Hz. Allt realtidsövervakat och med alla kamerainställningar åtkomliga på flera kilometers avstånd. Ett spännande och intressant uppdrag!   

Läs hela inlägget »