"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2019 > 04

Jag minns från studierna i filmvetenskap att ljudet faktiskt står för 70% av upplevelsen när man ser film. (Det är därför skräckisar bara blir larviga när man stänger av ljudet!) Det här tar vi fasta på och har därför investerat i riktigt bra ljudutrustning. Vi pratar bommar, zeppelinare och shotgunmickar. Kontakta oss för mer info vetja!

Läs hela inlägget »