"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2018 > 05

Vi har deltagit i ett seminarium kring framtida tillämpning av digital fotogrammentri inom bygg- och konstruktionssektorn. Tydligt är att det är en teknik som är på frammarsch tack vare ett snabbt arbetsflöde och hög mätnoggranhet. Håll ögon och öron öppna för en ny tjänst vi snart kommer lansera inom det här spännande området!

Läs hela inlägget »