"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2017 > 11

Den ständiga frågan när man arbetar med speciallösningar för film- och mätteknik. Tidigare var man i stort sett alltid hänvisad till att bygga systemet från grunden. Idag handlar det oftare om att hitta rätt byggstenar på en internationell marknad och sedan se till att allt fungerar tillsammans. Vi har precis deltagit i ett internationellt seminarium som handlade just om vad man bör väga in i beslutet om att bygga eller köpa när det kommer till avancerade kameratekniska system. Intressant och lärorikt!  

Läs hela inlägget »