"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2016 > 10

I samband med Högsta Förvaltningsrättens dom häromdagen och alla skriverier behövs kanske lite klargörande. I dagsläget behövs tre tillstånd för kommersiell  flygfotografering från drönare. Som tidigare från Transportstyrelsen för att framföra flygmaskinen, från Lantmäteriet för att sprida bilderna, men nu även från Länsstyrelsen för "kameraövervakning". Det sistnämnda gäller alla kameraförsedda drönare som filmar allmän plats. Här jobbar flera intresseorganisationer på en snabb förändring för oss kommersiella aktörer. Vi har i alla fall koll på läget och säkerställer att du som kund inte hamnar i juridiska tvivelaktigheter. 

Läs hela inlägget »