"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2016 > 07

Med de krav som ställs på exakt balansering av flygande kameror är det svårt att lösa önskemålet med zoomoptik. Sedan en tid tillbaks testar vi en flygande systemkamera, specialbyggd för ändamålet som faktiskt har zoom! Brännvidden motsvarar ungefär 28-80 mm och det ger oss möjlighet att närstudera objekt från ovan t ex vid takinspektion. Kontakta oss för mer info :-)

Läs hela inlägget »