"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2015 > 10

FLIR Systems, Inc. har precis släppt en liten specialbyggd IR-kamera som de kallar FLIR Vue Pro™. Kameran arbetar inom våglängdsområdet 7.5 - 13.5 μm och kan direkt integreras i en av de typer av drönare vi flyger. Användningsområdena sträcker sig från ren övervakning till inspektion av till exempel kraftledningar, transformatorstationer, ja egentligen överallt där värmeinformation är av intresse. 

Läs hela inlägget »

Utvecklingen inom 3D-modellering och elektrooptisk mätteknik går med rasande takt. På EyeCap är vi särskilt intresserade av hur de här teknikerna kan användas i de områden vi verkar. Senaste seminariet vi deltagit i heter "Understanding applications and methods of 3D imaging" och hölls av Dr. Daniel L. Lau (Associate Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Kentucky). Här avhandlades bland annat just 3D-modellering med drönare och olika laserapplikationer för mättekniska ändamål. Mycket intressant!

Läs hela inlägget »