"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

2015 > 09

För att kunna erbjuda videofilmer i högsta upplösning har vi precis deltagit i en utbildning på ny redigeringsprogramvara. Utbildningen genomförs i seminarieform med föreläsare uppkopplade direkt från USA. Bortsett från tidsskillnaden ;-) fungerar arbetssättet perfekt, med möjlighet att ställa frågor och dela skärminnehåll osv. Internet är rätt använt fantastiskt!

Läs hela inlägget »

Vi väntar nu på ny programvara som gör det möjligt att på kort tid skapa tredimensionella datormodeller av t ex byggnader, utgrävningar, grustäkter och landskap utifrån våra flygfotografier. I dessa modeller kan man sedan enkelt mäta och räkna. De utgör också ett utmärkt underlag för ritningsframställning eller projektering. Kontakta oss så berättar vi mer om den här smått fantastiska tekniken!

Läs hela inlägget »