"It doesn´t need to be accurate, as long as it is exact"

Let´s merge new technology and photography 

Experience+

Over of twenty years of work to solve photo technical challenges have created both a unique knowledge base and a large international network.

Engagement =

We love new technology!
Thus, new technology that works for you and your project. Smart, modern solutions in which we often ourselves are involved in the development.

Success!

We deliver exactly what you ask for.
And we help you to navigate, regardless of whether it is a single picture or a whole development project.

Update... (in Swedish only)

De senaste veckorna har vi verkligen arbetat inom ett brett spektra. Från att ena dagen, som ansvariga för att ta fram ett kamerabaserat mätsystem, arbeta med beräkningar av bandbredd, codecs och upplösningskrav till att nästa dag flyga drönare vid biofilmsproduktion. Känns kul att leva upp till vår slogan "Image Solutions"! 

Läs hela inlägget »